Przejdź do treści
Wczytuję...

Opodatkowanie na zasadach ogólnych pozostaje w Polsce najpopularniejszą formą opodatkowania. Dlaczego tak jest? Dziś postaramy się pokrótce umówić wady i zalety rozliczania na zasadach opodatkowania według skali oraz sprawdzimy, kto może na tym najbardziej skorzystać.

Główne założenia opodatkowania na zasadach ogólnych

Podatnik, który wybierze opodatkowanie na zasadach ogólnych musi pamiętać o prowadzeniu ewidencji zarówno przychodów jak i rozchodów firmy. Wynika to z tego, że podstawą opodatkowania wg skali jest dochód, czyli przychód pomniejszony o poniesione koszty.

W przypadku podatku na zasadach ogólnych jego stawka zależy od wysokości dochodu. Jeżeli dochody uzyskane w ciągu roku kształtują się poniżej kwoty 85 528 zł, stawka opodatkowania wyniesie 17% jego wartości, następnie podatek należy pomniejszyć o kwotę wolną od podatku. Jeżeli roczny dochód przekroczy próg 85 528 zł, skala podatku wyniesie 32%, przy czym drugi próg podatkowy obejmuje wyłącznie nadwyżkę od kwoty 85 528 zł, po czym kwotę podatku należy pomniejszyć o kwotę wolną zgodnie z przepisami.

Dla kogo opodatkowanie na zasadach ogólnych jest najbardziej opłacalne?

Jeżeli dochód roczny nie przekracza progu dochodowego, ten rodzaj opodatkowania jest jak najbardziej opłacalny, chociażby w porównaniu do opodatkowania liniowego, gdzie stawka wynosi 19%, niezależnie od uzyskanego dochodu.

Opodatkowanie według skali jest bardzo popularne z jednego ważnego powodu – uzyskania przywilejów. Jednym z jego przykładów są ulgi podatkowe, szerokie możliwości korzystania z odliczeń. Przykład? Jeżeli przedsiębiorca inwestuje w nowe technologie, skala podatkowa zezwala na zmniejszenie dochodu do opodatkowania o poniesione koszty (ich część), związane z ich kupnem.

Innym przykładem możliwości korzystania z odliczeń jest możliwość odjęcia od dochodu wydatków na użycie Internetu (jednak kwota ta nie może przekraczać 760 zł).

Istnieje również możliwość odliczenia wydatków na:

  • cele rehabilitacyjne,
  • o zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne,
  • o darowizny na cele pożytku publicznego,
  • o darowizny na cele kultu religijnego,
  • na cele krwiodawstwa

Kolejną możliwością zmniejszenia podatku, jest odliczenie części kwoty zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Może również skorzystać z tzw. ulgi prorodzinnej, jeżeli przedsiębiorca wychowuje dziecko lub małoletniego uczącego się do 25. roku życia (lub, jeżeli dziecko otrzymało rentę socjalną lub zasiłek społeczny, wiek nie ma znaczenia). Za każde dziecko można odliczyć od podatku kwotę maksymalnie wynoszącą 1112,04 zł w skali roku.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych pozwala na rozliczanie się wspólnie z małżonkiem. Może się to okazać bardzo korzystnym rozwiązaniem w przypadku uzyskania wysokich dochodów przez jednego z małżonków, podczas gdy drugi z nich nie ma ich wcale lub są one niskie.

Jakie wady ma opodatkowanie na zasadach ogólnych?

Jak każda forma opodatkowania, podatek wg skali również nie zawsze będzie najkorzystniejszy. Nie będzie opłacalny, choćby w przypadku przedsiębiorców uzyskujących roczny dochód przekraczający 85 528 zł. W takim przypadku stawka opodatkowania wzrośnie z 17% do aż 32% (nadwyżki od kwoty 85 528 zł), zatem jego kwota będzie wysoka.

Kolejną wadą opodatkowania według skali jest bardzo duża ilość formalności. Wynika to z faktu, że przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji nie tylko przychodów, ale również wszystkich kwalifikowanych wydatków. Oprócz prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów trzeba również sporządzać spis z natury (pod koniec roku). Ujmuje się w nim na przykład wszystkie nabyte towary oraz materiały.

O czy jeszcze warto wspomnieć?

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które zdecydowały się na rozliczanie według skali podatkowej, zobowiązani są do wpłacania zaliczki na podatek dochodowy w ciągu całego roku. Zaliczkę należy uiszczać do 20. dnia miesiąca (opłaca się ją za poprzedni miesiąc, przykładowo zaliczkę za luty płaci się do 20 marca). Osoby, rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej oraz podatnicy, których roczny dochód nie przekracza 2 mln Euro, mogą płacić zaliczki kwartalnie.

Rozliczanie według skali podatkowej obliguje również do składania deklaracji o osiągniętych dochodach. Należy tego dokonać w rozliczeniu rocznym PIT-36, które należy złożyć nie później, jak 30 kwietnia danego roku podatkowego.

Podsumowanie

Opodatkowanie według skali jest bardzo opłacalne w przypadku, kiedy roczny dochód nie przekracza progu podatkowego (w innym wypadku jego stawka wynosi wtedy 32% od kwoty powyżej tego progu). Jeżeli dochód jest wysoki, bardziej opłacalne może być rozliczanie na zasadach podatku liniowego. Jednak w porównaniu do opodatkowania według skali nie zakłada on aż tylu ulg czy możliwości korzystania z różnych odliczeń od dochodu. Zatem jest to w rękach przedsiębiorcy, aby obliczyć, przy którym z podatków zostanie mu więcej pieniędzy w kieszeni.

Marta

Leave a Comment