Przejdź do treści
Wczytuję...

W ostatnich latach narasta zjawisko wydawania pieniędzy, których się jeszcze nie posiada. Ceny nieruchomości praktycznie zmuszają do takiego rozwiązania. Jednak bywa, że człowiek po prostu chce kupić sobie nowy samochód. Może być tak, że aktualnie nie dysponuje odpowiednimi funduszami, lub woli swoje pieniądze zainwestować w coś innego. W takiej sytuacji nie jest skazany na kredyt, gdyż istnieje jeszcze… leasing.

Czym właściwie jest leasing?

Jest to umowa cywilnoprawna pomiędzy leasingodawcą, a leasingobiorcą. Leasing jest rodzajem finansowania łączącym w sobie elementy zakupu na raty i wynajmu. Polega on na comiesięcznej opłacie w zamian za użytkowanie danej rzeczy przez z góry określony czas. Tym, co odróżnia leasing od zakupu na raty jest fakt, że leasingobiorca nie jest właścicielem obiektu umowy. Z kolei tym, co odróżnia go od wynajmu, jest opłata wstępna, ustalona wcześniej pomiędzy stronami i prawo pierwokupu przedmiotu umowy za ustaloną z góry stawkę.

Chociaż zdecydowanie najpopularniejszym przedmiotem leasingu pozostaje samochód, to warto wiedzieć, że może nim być każdy pojazd, jakakolwiek maszyna, nieruchomości, a nawet meble i wyposażenie biura.

Rodzaje leasingu

Umowy leasingowe mogą być różnie skonstruowane. Różnią się pod wieloma względami, począwszy od tego co jest przedmiotem leasingu, a skończywszy na rozłożeniu praw i obowiązków pomiędzy stronami. W umowie leasingowej można bowiem wpisać nawet roczny limit kilometrów dla danego samochodu, stąd jest sporo rozróżnień.

Strony umowy

Pierwszym rozróżnieniem, jakie przyjdzie nam dokonać jest leasing bezpośredni i pośredni. W przypadku tego pierwszego leasingodawca jest właścicielem danego przedmiotu, którego udziela leasingobiorcy. W przypadku leasingu pośredniego leasingobiorca podpisuje umowę z firmą leasingową, która dopiero nabywa obiekt umowy.

Nie tylko dla firm

Istotną rolę w leasingowaniu odgrywa kwestia podatków i rzeczywistych kosztów, jak również bankowość. Pozwala on bowiem firmom wzbogacić się o flotę samochodów, nie tracąc przy tym zdolności kredytowej. Przedsiębiorstwa mogą wpisywać go w koszty uzyskania przychodu. Ponadto mogą bezproblemowo wymieniać swoje samochody na nowsze, a przy tym nie muszą martwić się serwisowaniem.

Jednak istnieje również leasing konsumencki, który pozwala dokonywać go osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej. Może się on okazać tańszy od zakupu na raty, czy od kredytu. Poza tym pozwala na nabycie nowego samochodu bez utraty zdolności kredytowej. W przypadku, kiedy konsument nie może liczyć na zaciągnięcie pożyczki w banku leasing może okazać się dla niego idealnym rozwiązaniem. Prawdopodobnie z tego powodu staje się on coraz popularniejszy w Polsce.

Leasing finansowy

W przypadku leasingu finansowego leasingobiorca wpisuje przedmiot umowy do swojego majątku. Oznacza to, że jest on zobowiązany do wpisu do ewidencji środków trwałych danej rzeczy. Dokonuje on również odpisów amortyzacyjnych, czyli wlicza leasing do kosztów uzyskania przychodu. Jednocześnie zobowiązany jest on do serwisowania danej rzeczy, jednak stanie się ona jego własnością dopiero w momencie spłaty ostatniej raty. Suma wszystkich rat odpowiada wartości ekonomicznej przedmiotu umowy. Warto zauważyć, iż w tym wariancie leasingodawca zobowiązany jest do opłacenia podatku VAT w momencie zawierania umowy.

Leasing operacyjny

Częściej jednak dokonuje się leasingu operacyjnego, nazywanego bieżącym. W tym wariancie dany przedmiot figuruje w ewidencji środków trwałych leasingodawcy. To on dokonuje w tym wypadku odpisów amortyzacyjnych. Suma wszystkich rat nie odpowiada wartości faktycznej przedmiotu umowy, więc strony umawiają się zarówno na opłatę początkową, jak i na cenę wykupu (może ona wynieść od 1% do 30% wartości przedmiotu).

Leasing zwrotny

Leasing może okazać się ostatnią deską ratunku przed bankructwem. Przedsiębiorstwo z problemami finansowymi może znaleźć firmę leasingową, której sprzeda swoje maszyny i od razu weźmie je w leasing. Dzięki takiemu rozwiązaniu upadająca firma może otrzymać solidny zastrzyk gotówki.

Sebastian

Leave a Comment