Przejdź do treści
Wczytuję...

Sprawnie funkcjonujący dział kard i płac jest kluczowym elementem poprawnego rozwoju każdej dużej, ale i także mniejszej, firmy. Prawo pracy zobowiązuje pracodawcę do wywiązywania się z wielu obowiązków względem pracownika, a przedsiębiorcy nie łatwo jest nadążyć za stale zmieniającymi się przepisami. Posiadanie własnego działu kadr i płac wydaje się być najlepszym rozwiązaniem. Jest to jednak spory wydatek, szczególnie dla małych i micro przedsiębiorstw, które dysponują mniejszym budżetem, ale także mniejszymi zapotrzebowaniami. Jeżeli zatrudniasz pracowników i chcesz, aby wszystkie procesy z tym związane przebiegały płynnie, skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci wywiązać się ze wszystkich obowiązków oraz obniżyć koszty bieżącej działalności.

Czym się zajmiemy?

Zajmiemy się  profesjonalną i wszechstronną obsługą kadr i płac Twojej firmy. Naszym klientom oferujemy kompleksowy zakres usług, m.in.:

  • obsługa umów o pracę i cywilnoprawnych,
  • sporządzanie i prowadzenie dokumentacji kadrowej oraz akt osobowych pracowników,
  • rozliczanie wynagrodzenia pracownikom i zleceniobiorcom,
  • monitorowania terminów związanych z zatrudnieniem (np. umowy o pracę, badania okresowe, szkolenia BHP),
  • monitorowania uprawnień pracowniczych (m.in. urlopy, zwolnienia lekarskie),
  • zgłaszanie i wyrejestrowanie pracowników w ZUS,
  • dokonywanie rozliczeń z Urzędem Skarbowym oraz ZUS,
  • reprezentowanie firmy przed organami administracyjnymi oraz ZUS,
  • sporządzaniem deklaracji, zgłoszeń, sprawozdań, raportów i wniosków,
  • kontrolowanie badań lekarskich pracowników

Inwestowanie w wiedzę, przynosi największe zyski

Powierzenie prowadzenia ewidencji płacowych specjalistom jest gwarancją Twojego bezpieczeństwa. Zarządzanie kadrami jest zadaniem czasochłonnym i wymaga nieustannego dokształcania się w zakresie prawa pracy i obowiązujących przepisów. Praca z kadrami nie kończy się jednak na dobrej znajomości ustaw i kodeksów. Rozliczenie umów, odprowadzanie składek do odpowiednich urzędów, czy kontrolowanie badań lekarskich pracowników wymaga skrupulatności i dobrej organizacji pracy.

Inną ważną kwestią jest sporządzanie i przekazywanie raportów do różnego rodzaju instytucji państwowych. Każdy popełniony błąd może skutkować w postaci konsekwencji prawnych. Bez konkretnej wiedzy i doświadczenia możemy przynieść firmie więcej szkody niż pożytku. Warto jest zainwestować w pomoc profesjonalnego biura rachunkowego, które zapewni twojej firmie odpowiednie wsparcie.

Dlaczego Sohtori?

Mając  doświadczony zespół oraz bogate zaplecze merytoryczne upewnimy się, że wszelkie wykonywane w Twojej firmie działania oraz dokumenty są zgodne z obecnie obowiązującymi przepisami, a ty zyskasz spokój ducha i czas na udoskonalanie twojej firmy. Usprawni to nie tylko procesy finansowe twojej działalności, ale także poprawi relacje z pracownikami, którzy będą otoczeni opieką specjalistów. Jako przedsiębiorca, na pewno zdajesz sobie sprawę, jak ważnym elementem twojej firmy są pracownicy, a od ich zadowolenia, zależy także ich wydajność. Zespół kadrowy sprawi, że po twojej stronie nie będzie żadnych zaniedbań w kwestiach formalnych na linii pracodawca – pracownik.

Pamiętaj, że jako właściciel firmy spoczywa na Tobie wiele obowiązków. Nie musisz jednak robić wszystkiego Sam/Sama. Dobra i umiejętna delegacja zadań jest kluczem do dobrze prosperującego biznesu. Podpisując umowę z naszym biurem rachunkowym, odpowiedzialność za czynności prawne z zakresu obsługi kadrowej zostaje przeniesiona na nas. Odpowiadamy także za przygotowaną dokumentację i kontakty z urzędami.