Przejdź do treści
Wczytuję...

Od pierwszego sierpnia 2019 roku pojawiło się zwolnienie z podatku dochodowego PIT dla osób, które nie ukończyły 26. roku życia. Ma to na celu ułatwienie młodym ludziom znalezienie pracy, a także otworzyć przed nimi nowe perspektywy zawodowe. Pewne zmiany przyniósł rok 2020 i są one nadal obligatoryjne. Postaramy się krótko omówić najważniejsze kwestie, dotyczące zwolnienia z podatku dochodowego dla osób do 26. roku życia.

Co oznacza zwolnienie z PIT?

Zwolnienie, o którym mowa, wynika z nowego punktu 148 w art. 21 ustawy o podatkach dochodowych od osób fizycznych. Z podatku dochodowego zwolnione są w tym przypadku przychody z pracy (pracy nakładczej, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego) oraz umowy zlecenie (dokładnie o tym mówi art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Oczywiście mowa o określonej grupie wiekowej - osobach przed ukończeniem 26. roku życia.

Zwolnienie to stosowane jest bez względu na liczbę zawartych umów. Nie ma również ograniczenia w przypadku liczby podmiotów, czyli płatników, od których podatnik otrzymuje przychody z wykonywanej pracy lub z umów zleceń. To, co jest jednak istotne, dotyczy kwestii przychodów.

Czego zwolnienie nie dotyczy?

Zwolnienie dla osób do 26. roku życia nie dotyczy przychodów z umowy o dzieło, umowy zlecenia zawartej z osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej, pozarolniczej działalności gospodarczej (oraz umowy zlecenia zawartej w ramach tej działalności), a także umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menadżerskich, bądź umów o podobnym charakterze. Ponadto zwolnienie z podatku dochodowego dla osób do 26. roku życia nie obejmuje również przychodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem. Mowa jest o nich w art. 30 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Czy są limity, które obowiązują podczas zwolnienia z podatku?

Wspomnieliśmy na początku o pewnych limitach. Dotyczą one jednak przychodów, a nie dochodów. Od 1 stycznia 2020 roku roczny limit wynosi 85 528 zł. Limit ten dotyczy wszystkich łącznych przychodów z tytułów, które zostały wymienione wyżej (można je znaleźć w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W praktyce oznacza to po prostu fakt, że wszystkie przychody nie mogą przekroczyć tej kreślonej kwoty, by osoba do 26. roku życia mogła skorzystać z ulgi, czyli ze zwolnienia z podatku dochodowego PIT.

O czym jeszcze należy pamiętać w przypadku z wolnienia z podatku dochodowego dla osób do 26.  roku życia?

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, że decydująca jest data urodzin. Zwolnienie to przysługuje do momentu ukończenia 26. roku życia. Zatem istotny jest wiek podatnika na moment, w którym uzyskał przychody, a nie data zawarcia umowy czy okres wykonywanej pracy.

Od 1 stycznia 2020 roku płatnik nie ma obowiązku pobierania oświadczenia od podatnika o jego wieku. Jeszcze w 2019 roku sytuacja wyglądała inaczej - płatnik zobowiązany był ponadto do obliczenia, pobrania i wpłacenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek. Jeżeli wpłata ta nastąpiła po ukończeniu przez podatnika 26. roku życia, zwolnienie nie miało już prawa bytu, ani żadnego zastosowania. W praktyce oznacza jedynie to, że płatnik zatem miał obowiązek pobrać zaliczkę na podatek dochodowy. Oczywiście istotna jest pełna data urodzenia – dzień, miesiąc i rok.

Rozwiązaniem było zastosowanie zwolnienia dopiero w zeznaniu podatkowym, które składane było 2019 roku lub skorzystanie z niego w trakcie. Wówczas obywało się to w ten sposób, że podatnik przestawiał płatnikowi oświadczenie, że jego uzyskane przychody będą zwolnione w całości z podatku dochodowego.  Wtedy płatnik był zwolniony z poboru zaliczek na PIT od przychodów (oczywiście z zachowaniem limitu i uwzględnieniem wieku podatnika).

Od 2020 roku oświadczenie podatnika, o którym mowa, nie jest już wymagane.

Opodatkowanie nadwyżki przychodów

Należy bezwzględnie pamiętać o tym, że nadwyżka przychodów, czyli każda kwota powyżej 85 528 zł jest już opodatkowana na ogólnych zasadach. Zaliczają się do niej wszystkie koszty uzyskane z przychodów umowy zlecenie i innych wymienionych wyżej.

Podsumowanie

Chcąc skorzystać ze zwolnienia podatku dochodowego PIT dla osób do 26. roku życia należy przede wszystkim dopilnować wszelkich formalności z tym związanych. Podstawowym aspektem będzie jednak dostrzeżenie faktu, że nie wszystkie rodzaje umowy wpisują się w tę możliwość.

Inga Durew

Leave a Comment