Przejdź do treści
Wczytuję...

Każda firma, każde przedsiębiorstwo potrzebuje pewnej przestrzeni, jakiegoś pomieszczenia. Nawet jeśli prowadzimy jednoosobową działalność gospodarczą możemy potrzebować biura, magazynu, czy pomieszczeń produkcyjnych. Możemy również zwyczajnie potrzebować miejsca, gdzie będziemy mogli sprzedawać swoje towary, czy świadczyć swoje usługi.

Prywatne mieszkanie

Jedną z niewątpliwych zalet prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej jest możliwość wprowadzenia prywatnego mieszkania do majątku firmy, co pozwala na dokonywanie odpisów amortyzacyjnych. Oprócz tego, wymierną korzyścią z włączenia mieszkania do majątku firmy jest możliwość wpisania do kosztów podatkowych wszelkich wydatków związanych z mieszkaniem, jak czynsz, opłaty za media, wywóz śmieci, czy podatek od nieruchomości.

Aby dokonać wprowadzenia naszego mieszkania do majątku firmy, musi ono spełnić kilka podstawowych warunków, które ograniczają się głównie do aktu własności, lub współwłasności mieszkania i wykorzystywania go do prowadzenia naszej działalności gospodarczej z zastrzeżeniem, że przewidywany okres wykorzystania jest dłuższy, niż rok.

Oświadczenie o przekazaniu mieszkania

Wprowadzenie prywatnego mieszkania do majątku jednoosobowej działalności gospodarczej nie jest trudne i wymaga jedynie stosownego oświadczenia z naszej strony. Musi ono zawierać oprócz samej informacji o przekazaniu, również datę tego prawnego zabiegu. Ponadto wyszczególnione powinny zostać wszelkie informacje niezbędne do ujęcia naszego mieszkania w ewidencji środków trwałych. Ważnym elementem jest również wartość nieruchomości, gdyż to ona posłuży nam za podstawę wyliczenia odpisów amortyzacyjnych.

Amortyzacja

W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych najpopularniejszą metodą amortyzacji mieszkania jest amortyzacja liniowa. Polega ona na dokonywaniu odpisów od trwałej podstawy zgodnie ze  stałą stawką określoną w tabeli rocznych stawek amortyzacyjnych. W przypadku budynków mieszkalnych wynosi ona 1,5%, co daje nam amortyzację na 66 lat.

Jeśli budynek jest po raz pierwszy wprowadzany do ewidencji danego podatnika może on ustalić indywidualną stawkę amortyzacyjną wynoszącą maksymalnie 10%. Jednak by było to możliwe, budynek musi być modernizowany (ulepszany, rozbudowany, czy odpowiednio zaadoptowany) jeszcze przed wprowadzeniem go do ewidencji środków trwałych, a koszt ów modernizacji nie był niższy, niż 30% wartości początkowej. Innym z takich warunków jest wcześniejsze użytkowanie mieszkania przez poprzedniego właściciela co najmniej przez 5 lat.

Nie tylko amortyzacja

Istotnym czynnikiem w przypadku wprowadzenia prywatnego mieszkania do majątku firmy mogą okazać się kolejne odliczenia kosztów uzyskania przychodu. Do takowych zalicza się zakup materiałów i opłacenie usługi wykonania remontu, jeśli takowego dokonujemy. Kosztem uzyskania przychodu są również odsetki od raty, jeśli mieszkanie zakupione zostało na kredyt hipoteczny. Oprócz tego wszelkie koszty utrzymania mieszkania, jak czynsz, opłaty za media, śmieci, podatek od nieruchomości też podlegają odpisowi. Zakup mebli, wyposażenia, czy nawet elementy dekoracyjne również stanowią koszt uzyskania przychodu.

Jest i haczyk

Brzmi to wszystko bardzo pięknie, jednak zanim pobiegniemy do urzędu ze stosownym oświadczeniem, powinniśmy pamiętać, że wycofanie mieszkania z ewidencji środków trwałych nie jest tanie i wymaga wielu formalności. Musimy zatem brać pod uwagę czas, jaki planujemy wykorzystywać mieszkanie do celów firmowych. Pamiętajmy również, że jeśli dokonamy wprowadzenie nieruchomości do majątku firmy, to znacznie utrudniamy sobie sprzedaż rzeczonego mieszkania.

Mimo wszystko dla bardzo wielu ludzi prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą możliwość wprowadzenia prywatnego mieszkania do środków trwałych firmy może być znakomitym sposobem na zmniejszenie płaconych podatków.

Sebastian

Leave a Comment