Przejdź do treści
Wczytuję...

Rok 2020 okazał się dla wszystkich czasem pełnym wyzwań. Pandemia odbiła się przede wszystkim na naszym zdrowiu – fizycznym jak i psychicznym. Nienaruszone jednak nie pozostały nasze kieszenie. Wielu przedsiębiorców, pomimo zmagań natury finansowej, weszło w rok 2021 z nadzieją na lepsze jutro, a przynajmniej ulgi podatkowe. Faktycznie, od 2021 małe i średnie przedsiębiorstwa mogą się cieszyć uproszczonym systemem opodatkowania SLIM VAT, który minimalizuje czas spędzony na obliczaniu podatku VAT. Niestety nie minimalizuje on nowych podatków, które przyjdzie nam zapłacić w 2021.

Podatek cukrowy

Dyskusje na temat podatku cukrowego odbiły się szerokim echem. Jest to projekt, który wielokrotnie był wyśmiewany i wielu nie brało go na poważnie. Na nieszczęście producentów napojów słodzonych, ustawa została podpisana i od 1 stycznia br. są zobowiązani do płacenia daniny.  Składka podzielona jest na część zmienną i stałą. Część stała to 50 gr. za litr napoju z dodatkiem cukru lub substancji słodzącej, natomiast część zmienna to 5 gr. za każdy gram cukru powyżej 5 gram. na 100 ml – w przeliczeniu na litr napoju. Podatek może maksymalnie wynieść 1,2 zł na każdy litr napoju.

Kto musi go płacić:

·  sprzedający napoje do punktów sprzedaży detalicznej

· nabywający napoje z innych krajów i prowadzi ich sprzedaż detaliczną

·  zamawiający u producenta wyprodukowanie napoju objętego opłatą

Podatek mocowy

Opłata mocowa ma zapewnić bezpieczeństwo energetyczne, czyli stałe i bezproblemowe dostawy prądu. Pieniądze z podatku mocowego będą finansowały utrzymanie rezerw energii przez elektrownie węglowe. Dopłata do rynku mocy w 2021 wynosi od 2,30 zł do 12,87 zł brutto, w zależności od zużycia prądu w gospodarstwie domowym. Na zwolnienie z opłaty mogą liczyć właściciele instalacji fotowoltaicznych. Wraz z podatkiem mocowym wzrosną ceny prądu.

 Likwidacja ulgi abolicyjnej

 Ulga abolicyjna obejmowała osoby, które są tzw. rezydentami podatkowymi Polski. Do 2021 polegała na umorzeniu określonej części bądź całości podatku dochodowego. Ograniczenie ulgi abolicyjnej sprawi, że osoby pracujące w niektórych krajach będą musiały zapłacić w Polsce różnicę między podatkiem w Polsce a tym zapłaconym za granicą.

Większy podatek od nieruchomości

Wyższe stawki podatku od nieruchomości zależeć będą od lokalizacji, stanu nieruchomości oraz kilku innych warunków indywidualnych. Ustalenie wysokości podatku od nieruchomości leży w gestii gminy i nie może przekroczyć maksymalnej stawki podatku wprowadzonej przez Rząd. Niestety wraz inflacją i rozpoczęciem 2021 stawka ta wzrosła. Została ona podniesiona o od 0,04 zł za metr kwadratowy do 1,06 zł, w zależności od przeznaczenia budynku. 

Większy podatek od psa

 Wiele osób ciągle nie wie, że posiadając psa, należy płacić za niego podatek.  Wiąże się to z faktem, że nie jest to podatek nakładany przez Rząd, tylko gminę, a ta może od niego odstąpić. Jeżeli jednak twój samorząd lokalny wymaga uiszczenia opłaty za czworonoga, przyjdzie Ci zapłacić prawie 5 zł więcej niż w zeszłym roku. W 2021 roku danina za posiadanie jednego psa sięgnie 130,30 zł rocznie. 

Podatek transportowy

Przedmiotem opodatkowania podatkiem transportowym są samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe, balastowe, przyczepy i naczepy powyżej 3,5 tony. Wyjątkiem są pojazdy używane w rolnictwie

Większy podatek od deszczu

Podatek od deszczu to opłata ponoszona za tzw. zmniejszenie naturalnej retencji wód opadowych i roztopowych. Z polskiego na nasze mowa tu o budynkach, których wielkość i infrastruktura zewnętrzna uniemożliwia wchłanianie się wody w grunt i naturalne odparowywanie. Do tej pory opłata wynosiła od 0,05 zł do 0,50 zł za metr kwadratowy, natomiast w 2021 roku będzie się wahała od 0,45 zł do 1,50 zł.  

Podatek od plastiku

Podatek został wprowadzony przez zarząd Unii Europejskiej, w związku z próbą ograniczenia produkcji jednorazowych opakowań plastikowych. Od 2021 każdy z krajów członkowskich będzie musiał zapłacić  80 euro centów za jeden kilogram odpadów z tworzyw sztucznych niepoddanych recyklingowi.

Nikt nie lubi płacić podatków, ale należy przyznać, że niektóre z wyżej wymienionych podwyżek zostały wprowadzone z myślą o ochronie naszej planety, co jest inicjatywą godną pochwały. Pozostaje nam tylko mieć nadzieje, że nałożone podatki wymuszą pozytywne zmiany w społeczeństwie, a nie tylko i wyłącznie wpłyną negatywnie na zawartość naszych portfeli.

Anita

Leave a Comment