Przejdź do treści
Wczytuję...

Opłata klimatyczna to fraza ostatnio dosyć często używana w kontekście ofert hoteli, czy pensjonatów położonych w atrakcyjnie z krajobrazowego punku widzenia miejscach. Kto jest zobowiązany do opłaty klimatycznej? Ile wynosi? Dziś postaramy się rozwinąć wszelkie wątpliwości i odpowiedzieć na najczęściej pojawiające się pytania.

Na czym polega opłata klimatyczna?

Opłata klimatyczna to nic innego jak podatek od pobytu w miejscu, które jest atrakcyjne krajobrazowo lub uzdrowiskowo. Opłatę klimatyczną można podzielić na dwie główne kategorie: opłatę uzdrowiskową oraz opłatę miejscową. Tą pierwszą pobiera się od osób, które znajdują się na obszarach, które mają nadany status uzdrowiska. Opłata miejscowa jest pobierana w miejscowościach posiadającym status obszaru ochrony uzdrowiskowej, a także w takich, które wyróżniają się walorami zarówno krajobrazowymi, jak i klimatycznymi.

Opłata klimatyczna jest pobierana od osoby:

  1. posiadającej status osoby fizycznej,
  2. przebywającej w danej miejscowości dłużej niż dobę,
  3. celem jej pobytu jest: wypoczynek, szkolenie lub turystyka.

Na miejscowość posiadającą status uzdrowiskowej z reguły nakładane są różne ograniczenia. Takie ograniczenia często przyczyniają się do hamowania rozwoju np. przemysłu. Opłata klimatyczna ma w pewnym sensie stanowić za to rekompensatę.

Czy opłata klimatyczna jest obowiązkowa?

Jeżeli dana osoba przebywa w miejscowości, której dotyczy opłata klimatyczna ponad dobę, ma obowiązek jej uiszczenia. Oczywiście od tej reguły istnieją pewne wyjątki. Warto wymienić osoby zwolnione z tej opłaty:

  • osoby, które przebywają w szpitalach,
  • osoby niewidome oraz ich przewodnicy,
  • zagraniczni dyplomaci,
  • osoby posiadające domy letniskowe położone w miejscowościach objętych opłatą klimatyczną (konkretnie podatników płacących podatek z tego tytułu),
  • zorganizowane grupy dzieci i młodzieży szkolnej.

Bardzo często gminy wprowadzają jeszcze inne ulgi. Te powyższe są uchwalone przez ustawę. Inne ulgi to najczęściej: zniżki dla inwalidów, rencistów, emerytów, dzieci, kombatantów. Poza sezonem gminy czasami obniżają, a nawet rezygnują z opłaty klimatycznej.

Turyści często zastanawiają się, jak dokładnie wygląda sytuacja poza sezonem wakacyjnym. Niestety nie da się udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ zależy ona od danej miejscowości. Zdarza się, że opłata poza sezonem turystycznym nie obowiązuje na terenie konkretnej miejscowości.

Wysokość opłaty klimatycznej

Podobnie jak w przypadku różnic w pobieraniu opłaty poza sezonem turystycznym, tak i same stawki opłat są zmienne w zależności od miejscowości. Jednak maksymalne stawki są jasno określone każdego roku przez Ministerstwo Finansów. W tym roku (2021) opłata miejscowa nie może przekroczyć kwoty 2,41 zł, opłata uzdrowiskowa kwoty 4,66 zł, a opłata miejscowa (w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej) - 3,39 zł. Podane stawki są stawkami za jedną dobę pobytu w miejscowości.

Ważne! Pomimo tego, że osoby przebywające w szpitalach wyłączone są z obowiązku opłaty klimatycznej, w przypadku osób przebywających w uzdrowiskach sytuacja jest odwrotna. Ich jak najbardziej obowiązuje opłata klimatyczna.

Opłata klimatyczna jest z reguły pobierana pierwszego dnia pobytu w miejscowości, w których obowiązuje. Przeważnie robi to na przykład firma prowadząca hotel w imieniu gminy. Przed wyjazdem na wakacje warto sprawdzić, czy w miejscu naszego pobytu obowiązuje opłata klimatyczna, a także jej stawkę oraz obowiązujące ulgi.

Marta

Leave a Comment