Przejdź do treści
Wczytuję...

Rodzaj prowadzonej księgowości jest uwarunkowany typem działalności gospodarczej danego przedsiębiorstwa. Księgowość uproszczona jest zarezerwowana dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, których roczne dochody nie przekraczają 2 000 000 euro. Natomiast pełna księgowość jest wymagana w razie przekroczenia wyżej wymienionych dochodów oraz, gdy formą działalności gospodarczej jest spółka komandytowa, komandytowo- akcyjna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

O ile udziałowcy owych spółek nie mają wyboru, przed resztą przedsiębiorców stoi ważne zadanie wyboru typu księgowości. Prowadzenie pełnej księgowości wiąże się ze zwiększonymi kosztami, jednak daje lepszy wgląd w sytuację finansową firmy. Ten artykuł pomoże Ci w wyborze najkorzystniejszego dla twojej firmy rozwiązania.

Księgowość uproszczona

Głównym zadaniem uproszczonej księgowości jest sprawne i niegenerujące dodatkowych kosztów rozliczanie się z urzędem skarbowym. Przedsiębiorca korzystający z tego typu księgowości może skorzystać z trzech sposobów:

 • ryczałtu ewidencjonowanego
 • podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • karty podatkowej

Wyżej wymienione rozwiązania dają możliwość stosowania prostych narzędzi w zakresie rejestrowania i kompletowania informacji o finansowych poczynaniach firmy. Uproszczona księgowość jest na tyle nieskomplikowana, że niektóre, szczególnie jednoosobowe, przedsiębiorstwa decydują się na samodzielne rozliczanie z urzędem skarbowym.

Zalety księgowości uproszczonej:

 • łatwa w prowadzeniu
 • niskie koszty prowadzenia
 • daje możliwość korzystania z usług księgowości internetowej

Wady księgowości uproszczonej:

 • nie dostarcza żadnych dodatkowych informacji, poza wysokością podatków
 • nie jest dostępna dla wszystkich form działalności gospodarczej
 • przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na uproszczoną księgowość, aby prowadzić ją samodzielnie, muszą nadążać za zmianami w przepisach

Pełna księgowość

Na pełną księgowość można się zdecydować dobrowolnie, a część przedsiębiorców, na podstawie obowiązujących przepisów, jest zobligowana do prowadzenia ksiąg handlowych.

Podstawą do prowadzenia ksiąg handlowych jest ustawa o rachunkowości, która opisuje, w jaki sposób powinny być prowadzone księgi rachunkowe. Księgowość w każdej firmie zajmuje się jej aktywami i pasywami, źródłami finansowania, przychodami i rozchodami oraz wynikami finansowymi danej spółki w określonym przedziale czasowym. Podstawową funkcją pełnej księgowości jest obliczanie podatku, jednak oprócz tego pełni także inne funkcje. Pobocznymi zadaniami pełnej księgowości jest gromadzenie informacji na temat stanu finansowego firmy oraz jego kontrolowanie. Poprzez analizowanie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa można tworzyć strategię finansową opartą o zdarzenia minionych lat.

W związku z kompleksowością, jaką wnosi za sobą pełna księgowość, prowadzenie jej jest czasochłonne, a tym samym, droższe. Aby nie doszło do żadnych uchybień, zatrudnienie wykwalifikowanego księgowego jest konieczne. Podczas audytu ewentualne błędy w księgach rachunkowych mogą sporo kosztować, a nawet prowadzić do konsekwencji prawnych.

Zalety pełnej księgowości:

 • daje kontrolę nad wydatkami i kosztami,
 • ułatwia analizę finansową
 • dostarcza informacji ułatwiających planowanie przyszłych inwestycji
 • daje możliwość stosowania polityki rachunkowej dostosowanej do przedsiębiorstwa

Wady pełnej księgowości:

 • jest skomplikowane i czasochłonne, wymaga wiedzy i skrupulatności
 • wymusza konieczność zatrudnienia księgowego lub korzystania z opieki biura rachunkowego
 • wymaga spełnienia wielu warunków, określonych w Ustawie o rachunkowości.

Tylko duże firmy, dokonujące miesięcznie wiele operacji finansowych mogą w pełni wykorzystać wiedzę, którą dostarcza prowadzenie pełnej księgowości. Mniejsze firmy, które rozliczają zaledwie kilka faktur tygodniowo, nie będą czerpać pożytku z prowadzenia ksiąg handlowych, gdyż na wczesnym etapie rozwoju firmy, analizy finansowe nie są tak dogłębne. Na początku warto ograniczyć się do uproszczonej księgowości i zainwestować czas oraz pieniądze w pozyskanie nowych klientów i szeroko pojęty rozwój firmy.

Anita

Leave a Comment