Przejdź do treści
Wczytuję...

Podatki płaci każdy z nas. Płacą zarówno osoby fizyczne jak i wielkie korporacje, mające pod sobą wiele mniejszych firm, które również muszą je płacić. Założeniem nowego projektu rządowego, dotyczącego nowych stawek podatków odprowadzanych od reklam w mediach, jest przekazanie uzbieranych pieniędzy na, między innymi, Narodowy Fundusz Zdrowia. Brzmi uczciwie? W tym artykule dowiecie się, skąd z jednej strony oburzenie oraz masowe protesty przeciw wprowadzeniu tego podatku, a z drugiej grono entuzjastów, pełne poparcia dla nowego projektu.

Kto otrzyma wsparcie z podatku od reklam?

Jak już zostało wyżej wspomniane, podatek od reklam ma na celu zasilić Narodowy Fundusz Zdrowia. Organizacja ta jest odpowiedzialna za finansowanie obywatelom danego kraju świadczeń opieki zdrowotnej. Warto pamiętać, iż do darmowych świadczeń oraz refundacji leków, dostęp mają jedynie osoby ubezpieczone. Inną organizacją, która otrzyma wsparcie z podatku od reklam jest Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków. Nowy projekt przewiduje również utworzenie Funduszu Wsparcia Kultury oraz Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów. Fundusz ten ma całkowicie podlegać ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego oraz być całkowicie opłacany z dochodów z podatku od reklam.

Jakie cele ma wyznaczony Fundusz?

Według projektu ustawy, przedstawionej przez rząd Zjednoczonej Prawicy, Fundusz Wsparcia Kultury oraz Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów ma, już w tym momencie, wyznaczone parę konkretnych celów. Należą do nich między innymi:

• Podniesienie poziomu wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat zagrożeń występujących w mediach, w szczególności cyfrowych,

• Budowa platformy dystrybucji informacji oraz analiz pojawiających się w mediach, w szczególności cyfrowych,

• Budowa i rozwój kanałów i platform informacyjnych (audycji radiowych i telewizyjnych, portali internetowych) skierowanych do osób nieposiadających wysokich kompetencji cyfrowych,

• Promowanie polskiego dorobku kulturowego, dziedzictwa narodowego i sportu,

• Wspieranie badań w obszarze mediów

• Wspieranie rozwoju radiofonii i kinematografii w zakresie polskiego dziedzictwa narodowego i sportu.

O tym, komu zostaną przyznane środki z Funduszu, będzie decydowała specjalnie do tego powołana komisja. Mimo, iż zapewniona jest pełna otwartość w przyjmowaniu wniosków, dofinansowania dostaną prawdopodobnie przedstawiciele mediów publicznych.

Kto będzie płacił?

Według ustawy, do obowiązku zapłaty podatku od reklam, zostaną zobowiązane dwie grupy usługodawców. Pierwszą z nich będą osoby świadczące na terenie naszego kraju usługę reklamy internetowej, zaliczające się do grupy, która spełnia dwa wymogi. Wymogami tymi są:

• Jeżeli przychody usługodawcy lub połączone ze sobą przychody grup, do których należy usługodawca, bez względu na miejsce ich osiągnięcia, przekroczą w roku obrotowym równowartość 750 mln euro,

• Jeżeli przychody usługodawcy lub połączone ze sobą przychody grup, do których należy usługodawca, z zaznaczeniem, iż osiągną przychody te na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, przekroczą w roku obrotowym 5 mln euro.

Z założeń projektu, wysokość stawki, wynikającej z podatku od reklam, będzie stanowiło 5% wymiaru podstawy składki. Podstawa składki obliczana będzie na podstawie liczby odbiorców reklam internetowych danego usługodawcy, na terenie Polski. Takie rozliczenie i odprowadzenie “składki”, będzie czekało każdego usługodawcę, spełniającego dwa powyższe warunki, raz do roku.

Kto zalicza się do drugiej grupy płacących?

Do drugiej grupy płacących składkę z tytułu podatku od reklam, mają należeć dostawcy reklamy konwencjonalnej. Do tego rodzaju promocji zaliczają się na przykład uliczne bilbordy, reklamy telewizyjne, radiowe lub kinowe. Każdy dostawca takiego rodzaju reklamy, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, będzie zobowiązany do zapłaty składki, jeśli jego przychody przekroczą w skali roku 1 mln zł. Jedynie w przypadku reklamy zamieszczanej w prasie, rzecz ma się zgoła inaczej. Tutaj składka płacona jest, jeśli przychody przekroczą 15 mln zł.

Dlaczego podatek od reklam może być krzywdzący?

Biorąc pod uwagę wszystkie wypisane powyżej wymogi, oprocentowania składek oraz zasady rozliczeń, warto zauważyć, iż wiele małych projektów, choćby takich jak kina studyjne, czy mało znane stacje radiowe, nadal zaliczają się do grupy płacących. Są zobowiązani do przekazania dochodu z reklam, z których sami się utrzymują. Może doprowadzić to do bankructwa takich miejsc, które stanowią dla większości źródło, nie tylko rozrywki. Te projekty zapewniają każdemu z nas skarbnicę rzetelnych, nieskażonych propagandą informacji. Ich celem jest pokazanie rzeczy, takimi jakie są one w rzeczywistości. Niedopuszczanie manipulacji medialnej do uszu i oczu odbiorców. Jeżeli takie miejsca znikną, gdzie szukać mamy prawdy?

Wydawałoby się, iż nowy projekt podatku od reklam będzie krzywdzący jedynie dla osób, które takie usługi wykonują. Kiedy jednak przez chwilę zastanowimy się nad wszystkimi jego konsekwencjami, możemy dojść do zgoła innych wniosków.

Olga

Leave a Comment