Przejdź do treści
Wczytuję...

Sytuacje, z którymi mierzymy się w życiu, zarówno prywatnym, jak i zawodowym są różne. Zmiany, idące w parze z rozwojem niektórych zdarzeń, mogą wprowadzać nas w niepokój dotyczący przyszłości. Jedną z takich sytuacji jest zajście w ciążę. Bez względu na to, czy była ona przewidziana lub nie, może spowodować serię stresujących reakcji. Zaczynamy bać się o swoją pracę, o to czy będziemy w stanie utrzymać siebie i przyszłe dziecko tak, aby zapewnić rodzinie godny byt.

Wiele osób żyje w przeświadczeniu, iż przez zajście w ciąże, ich pozycja w zakładzie pracy, może być zagrożona lub zwyczajnie poprowadzi do utracenia takiej pracy. Są to zmartwienia całkowicie bezpodstawne. Kobietom w ciąży należy się szereg przywilejów oraz praw, o których nie wszystkie z nich wiedzą. Doprowadza to do bezpodstawnych zwolnień, niezgodnych z prawem. Dzięki lekturze tekstu, dowiecie się jakie prawa ma osoba ciężarna, jakich zadań nie powinna wykonywać oraz co na ten temat mówią przepisy BHP.

Prawa kobiety ciężarnej

Najważniejszą rzeczą, dotyczącą zobowiązań zatrudnianego, wobec pracujących kobiet ciężarnych jest fakt, iż pracodawca nie ma prawa wypowiedzenia, ani rozwiązania umowy o pracę, w trakcie trwania ciąży. Dzieje się tak, dzięki specjalnej ochronie, która roztaczana jest nad takimi osobami. Dokumentem, który dokładnie opisuje zasady tej ochrony jest Ustawa Kodeks Pracy, z 26- go czerwca 1974 roku. Zapewnia ona również brak ryzyka, związanego ze zwolnieniem, podczas trwania urlopu macierzyńskiego. Dwoma wyjątkami, które umożliwiają pracodawcy zwolnienie osoby ciężarnej są:

  • kiedy czas pracy osoby, która zaszła w ciążę, nie przekroczył jednego miesiąca i był to okres próbny,
  • kiedy powód zwolnienia jest inny niż ciąża, a jego przyczyną jest popełnienie błędu kardynalnego, poprzez osobę ciężarną. Na podstawie tego błędu, pracodawca ma prawo do zwolnienia pracownika, bez okresu wypowiedzenia umowy.

Pamiętajmy, iż sam fakt zajścia w ciążę nie jest podstawą do zwolnienia. Jest to bowiem sytuacja, której nie można uznać za okoliczność zawinioną.

Co w wypadku zatrudnienia na umowę na czas określony?

W przypadku, gdy osoba zatrudniona jest na podstawie nie umowy o pracę, ale umowy na czas określony, rzecz ma się nieco inaczej. Jeżeli termin podpisanej umowy, kończy się przed trzecim miesiącem trwania ciąży, pracodawca oraz pracownik, razem dochodzą do warunków jej rozwiązania. Jeśli zaś termin umowy kończy się po trzecim miesiącu trwania ciąży, pracodawca ma obowiązek przedłużyć okres jej trwania, do dnia, w którym ma urodzić się dziecko.

Przywileje osoby ciężarnej

Z zajściem w ciążę wiążą się przywileje, do których ma prawo i których powinna oczekiwać osoba ciężarna. Większość z nich dotyczy czasu, w jakim praca jest wykonywana oraz samego jej rodzaju. Dla przykładu, osoby, które zatrudnione są na stanowiska biurowe, wiążące się z pracą przed komputerem, mają delikatnie zmieniony czas takiej pracy. Maksymalny okres w ciągu dnia, jaki może przepracować przed komputerem osoba ciężarna, nie może przekraczać 8 godzin dziennie. Należy też, podczas tego czasu, robić przerwy, odchodząc od monitora. Przerwy wliczają się do czasu pracy i zatrudniający ma obowiązek się z nich rozliczać. Dodatkowo ciężarne mogą pracować przed monitorem 50 minut na godzinę.

Warto również pamiętać, iż kobieta w ciąży może odmówić wyjazdu służbowego, powołując się na swój stan. Pracodawca nie ma również prawa do zatrudnienia takiej osoby, poza miejscem jej stałej pracy. Możliwe jest to jedynie wtedy, kiedy osoba, której bezpośrednio dotyczy przeniesienie, wyrazi na nie zgodę.

Jakich zadań nie wolno zlecać kobiecie w ciąży?

Dokładny opis, jakich prac nie może wykonywać kobieta ciężarna, został zamieszczony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 roku. Było to rozporządzenie w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet, które karmią dziecko piersią. Na przykład, pracą zaliczającą się do takiego spisu jest praca na magazynie. Ze względu na fizyczny charakter pracy oraz wysiłek, który należy włożyć w wykonywanie takich czynności, kobiety w ciąży nie mogą podejmować dalej takiej pracy. W tym zakazie, brane jest pod uwagę bezpieczeństwo przyszłej matki oraz jej dziecka. Obowiązkiem pracodawcy jest wówczas przeniesienie takiej osoby na inne stanowisko, które będzie odpowiednie do stanu zatrudnionej.

Jeżeli kobieta ciężarna, podczas swojej pracy, ma przebywać w mikroklimacie gorącym, zimnym lub zmiennym, będzie to również niezgodne z prawami, które posiada. To samo dotyczy miejsc, w których występują drgania lub hałas. Osoba nie może mieć też kontaktu ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi, na przykład zmodyfikowanymi genetycznie drobnoustrojami komórkowymi, które mogą wywołać trwałe zmiany fizyczne lub psychiczne. Jeśli niemożliwe jest znalezienie ciężarnej innego miejsca pracy, zatrudniający musi zwolnić ją od obowiązku wykonywania pracy oraz wypłacać jej dotychczasowo zarabiane wynagrodzenie.

Olga

Leave a Comment