Przejdź do treści
Wczytuję...

Prowadząc działalność gospodarczą każdy przedsiębiorca stara się niwelować koszty, a podatki są potężnym obciążeniem dla jego budżetu. Im podatki są wyższe, tym większa pokusa, by je omijać. Dlatego też rząd, który nakłada podatki, stara się kontrolować przepływ pieniądza, jak tylko się da. Jednym z narzędzi takiej kontroli przedsiębiorców jest obowiązek posiadania kasy fiskalnej.

Obligatoryjny obowiązek?

Kasy fiskalne stały się w Polsce bardzo powszechne. Ceny kas wahają się od około 1 000 do 4 000 zł w zależności od jakości i możliwych funkcji urządzenia. Dla początkującego przedsiębiorcy każdy grosz się liczy, a większość z nich nie uniknie tego obowiązku. Większość, znaczy nie wszyscy. Istnieje bowiem w Polsce szereg możliwości z jego zwolnienia.

Kto jest zwolniony?

Zwolnieni z obowiązku posiadania kas fiskalnych są przedsiębiorcy, którzy świadczą swoje usługi, lub sprzedają towary w całości innym firmom, organizacjom, lub organom administracji państwowej. Jak stanowi art. 111 ustawy o podatku od usług i towarów, obowiązek rejestrowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej nałożony jest na przedsiębiorców, którzy sprzedają towary, lub świadczą usługi osobom fizycznym i rolnikom ryczałtowym. Jednak i od tego artykułu znajdą się wyjątki.

Zwolnienie przedmiotowe

Polskie prawo przewiduje dwa rodzaje zwolnień z obowiązku prowadzenia rejestracji fiskalnej. Pierwszym z nich jest zwolnienie przedmiotowe. Funkcjonuje ono na podstawie rozporządzenia ministerstwa finansów i dotyczy czynności wymienionych w załączniku. Wśród nich znajdują się usługi zbierania odpadów niebezpiecznych, usługi notarialne, pocztowe, czy kurierskie.

Obowiązek rejestracji fiskalnej za pomocą kasy jest również zbyteczny przy prowadzeniu sklepu internetowego, o ile wszystkie transakcje dokonywane są poprzez elektroniczne systemy bankowe. Podobnie jest w przypadku obsługi rynki nieruchomości, o ile działania są udokumentowane fakturą.

Zwolnienie podmiotowe

Drugim rodzajem zwolnienia z obowiązku jest zwolnienie podmiotowe. Polega ono na progu finansowym, po przekroczeniu którego posiadanie kasy fiskalnej jest wymagane. Próg ten wynosi 20 000 zł obrotu w skali roku. Jeżeli działalność gospodarcza została rozpoczęta w trakcie trwania roku podatkowego, to wysokość limitu jest proporcjonalna do okresu funkcjonowania w danym roku podatkowym.

Tutaj mała dygresja. Rok podatkowy dla osób fizycznych oznacza rok kalendarzowy. Jednak przedsiębiorca, który rozpoczyna działalność gospodarczą ma jeszcze parę możliwości. Jeżeli firma zostaje zarejestrowana w pierwszej połowie roku, rok podatkowy liczy się od dnia rejestracji firmy do końca roku, lub do wybranego dnia w roku, lecz przez okres nie dłuższy, niż 12 miesięcy. Jednak jeśli firma zostanie zarejestrowana w drugiej połowie roku kalendarzowego, to istnieje możliwość wyliczenia roku podatkowego do końca przyszłego roku.

Oznacza to, że firma założona 1 września 2020 roku może zakończyć swój pierwszy rok podatkowy dopiero 31 grudnia 2021 roku, a co za tym idzie osiągnąć próg 26 684,93 zł obrotu zwolnienia podmiotowego. Z kolei firma zarejestrowana 1 maja może kończyć swój pierwszy rok podatkowy również 31 grudnia 2021 roku, osiągając próg obrotu 13 315,06 zł zwolnienia podmiotowego.

Należy pamiętać, że przedsiębiorca ma dwa miesiące na zakup kasy fiskalnej licząc od miesiąca, w którym osiągnął próg zwolnienia podmiotowego.

Nie dla każdego

Występuje jednak szereg działalności gospodarczych całkowicie pozbawionych możliwości zwolnienia z obowiązku rejestracji sprzedaży towarów, lub usług za pomocą kasy fiskalnej. Wyszczególnia je załącznik do 4 paragrafu rozporządzenia ministra finansów. Należą do nich sprzedaż alkoholu, tytoniu, perfum, wyrobów z metali szlachetnych, elektroniki i wielu, wielu innych towarów, a także usługi taksówkarskie, prawnicze (z wyłączeniem notarialnych), fryzjerskie, gastronomiczne, naprawy pojazdów mechanicznych i wiele, wiele innych.

Sebastian

Leave a Comment