Przejdź do treści
Wczytuję...

Zakładanie firmy zawsze wiąże się z ogromnymi emocjami nie tylko na szczeblu ewentualnego sukcesu lub przykrej porażki, ale chociażby już podczas wstępnych formalności. Mnogość rodzajów działalności jest na pewno sporym udogodnieniem, ponieważ dzięki tak szerokiemu wyborowi będziemy mogli w łatwy sposób dostosować którąś z nich do swojej wizji. Poniżej zgłębimy cechy i warunki jednoosobowej działalności gospodarczej.

Formalności, koszty, wymagania

Taką działalność może założyć każdy, kto ma ukończony 18 rok życia. Jest ona przeznaczona dla osób fizycznych, czyli właściciel występuje pod własnym imieniem i nazwiskiem, a działalność nie jest osobnym tworem prawnym. Co to oznacza? Oznacza to, że w pewien sposób twoja działalność = ty. Nie możesz jej komuś odsprzedać ani oddać, za wszystko odpowiadasz swoim prywatnym majątkiem.

Nie ponosisz żadnego kosztu w związku z założeniem działalności, nie musisz mieć kapitału na początek. Dodatkowo, przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności masz możliwość skorzystać z tak zwanej „Ulgi na start”, która zwalnia z obowiązku płacenia składek na ubezpieczenie społeczne (co pozwala zaoszczędzić pomiędzy około 500 a 1300 zł miesięcznie), Fundusz Pracy i Solidarnościowy. Po upływie 6 miesięcy i zakończeniu „Ulgi na start”, możesz opłacać również preferencyjne składki ZUS przez okres 24 miesięcy.

 • formalności: wniosek online do CEiDG,
 • założyciel: ukończone 18 lat
 • koszt rejestracji działalności : brak
 • koszty prowadzenia działalności: niewielkie

Przeznaczenie JDG

Taka forma jest przeznaczona do tworzenia małego przedsiębiorstwa, które nie będzie osiągało zbyt dużego dochodu, a także jego działalność nie jest zbyt ryzykowna. Inaczej nazywana również samozatrudnieniem jest popularną formą między innymi dla:

 • programistów i innych zawodów branży IT;
 • przedstawicieli handlowych;
 • projektantów;
 • doradców i konsultantów biznesowych;
 • tłumaczów;
 • architektów;
 • innego rodzaju freelancerów.

Nie występuje rozdział pomiędzy majątkiem prywatnym, a majątkiem firmy.  Kiedy zwiększa się kwota dochodów, a działalność się rozwija, wzrasta również poziom odpowiedzialności, jak i kwota możliwej straty. W takim wypadku można przekształcić jednoosobową działalność w spółkę. Wymaga to skompletowania niezbędnych dokumentów, utworzenia „planu przekształcenia” potwierdzonego u notariusza, złożenia wniosku o opinię biegłego rewidenta, a następnie, po wydaniu opinii, spisania u notariusza umowy o przekształcenie.

Podatki i księgowość

Od wyboru formy opodatkowania zależy sposób prowadzenia księgowości. Możemy zdecydować się na:

 • opodatkowanie na zasadach ogólnych - skala podatkowa wynosząca 18% lub 32% i podatek liniowy wynoszący 19% -  prowadzi się Księgę Przychodów i Rozchodów (uproszczona księgowość), na podstawie której oblicza się podatek. Po przekroczeniu progu 1,2 mln euro przychodu istnieje obowiązek przejścia na pełną księgowość;
 • ryczałt -  wymagana jest ewidencja ryczałtu w której ujmuje się wyłącznie przychody, od których płaci się podatek, a koszty nie są uwzględniane - stawka podatkowa jest stała, zależna od wykonywanego zawodu, i wynosi 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 17% lub 20%. Z tej formy mogą korzystać tylko uprawnione podmioty, a do tego ich przychody nie mogą przekroczyć 150 000 euro;
 • karta podatkowa - nie ma obowiązku prowadzenia księgowości – pozwala na płacenie stałego podatku niezależnie od uzyskiwanego dochodu. W praktyce jednak jest to forma podatkowania dostępna tylko dla wąskiej grupy zawodów (np. w zakresie usług transportowych z użyciem jednego pojazdu, czy usług edukacyjnych).

Każda z powyższych form prowadzenia księgowości jest mało skomplikowana i stosunkowo prosta, co stanowi główną różnicę w porównaniu do pełnej księgowości. Płacimy podatek PIT, który jest podatkiem od dochodu osób fizycznych.

Wady i zalety

Jak wiadomo, każda działalność ma swoje wady i zalety, ale to właśnie one głównie wpływają na podjęcie przez nas ostatecznej decyzji w tym trudnym, acz ważnym wyborze.

Zalety:

 • niskie koszty założenia i prowadzenia działalności
 • możliwość korzystania z łatwiejszych form księgowości
 • ma jednego właściciela, co wyklucza spory w podejmowaniu decyzji
 • łatwość w rozwiązaniu firmy
 • możliwość korzystania z istotnych ulg podatkowych, takich jak „Ulga na start” czy „Mały ZUS”, co znacząco zmniejsza obciążenie finansowe początkującego przedsiębiorcy
 • łatwość wypłaty i korzystania z zarobionych pieniędzy

Wady:

 • odpowiedzialność całym prywatnym majątkiem za działania podejmowane jako firma, co stwarza ryzyko nawet utraty domu lub mieszkania, zalecana jest rozdzielność majątkowa, jeżeli jedno z małżonków prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą
 • rozwój firmy oparty na jednej osobie, brak możliwości posiadania wspólników
 • brak możliwości sprzedaży ani przekazania działalności
 • skrajnie niska emerytura rządowa
 • odpowiedzialność za odprowadzanie podatków i prowadzenie księgowości

Jak widać jest to forma idealna dla osób pracujących w zawodach takich jak programista czy architekt. Sprawdzi się również w wypadku niewielkich przedsiębiorstw usługowych, gdzie kwoty i ryzyko nie są znaczące. Jako pierwsza działalność w karierze przedsiębiorcy, pozwala oswoić się z nieskomplikowaną jeszcze księgowością i sposobem funkcjonowania firmy.

Wiktoria

Leave a Comment